Privaatsuspoliitika

 1. Isikuandmete töötlemine

Internetipoe www.fufu.ee isikuandmete peamine töötleja on Future Furniture OÜ

(registrikood 14626430), telefon +37253649541 ja e-posti aadress info@fufu.ee).

Future Furniture OÜ  edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed vastavatele pangandusorganisatsioonidele, mille pangalinke kasutatakse.

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 1. Kasutaja isikliku teabe kogumise eesmärgid

Kasutaja isikuandmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks, ärasaatmiseks, kohaletoimetamiseks ja Kasutajaga sidepidamiseks.

Isikuandmeid nagu Kasutaja e-posti aadress, kontakttelefoni number, nimi ja perekonnanimi töödeldakse kaupade pakkumisel ja teenuste osutamisel tekkivate vaidluste lahendamiseks (klienditugi: info@fufu.ee)

Ostuajaloo andmeid (kaup, kogus, ostukuupäev, Kasutaja andmed) kasutatakse Kasutaja eelistuste analüüsiks soetatud kaupade ja teenuste ülevaate käigus, et kohandada internetipood kasutaja vajadustele.

Internetistatistika teenuste abil kogutud Kasutaja mitteisikustatud andmed on vajalikud, et koguda teavet Kasutaja toimingute kohta veebilehel ja parandada veebilehe kvaliteeti ning sisu.

 1. Isikuandmed, mida küsitakse töötlemiseks

 - Kasutaja perekonnanimi, nimi

 - Kasutaja kontakttelefoni number

 - Kasutaja makseteave (ostuajalugu)

 - Kasutaja e-posti aadress

 - Kaupade ja teenuste maksumus

 - Kauba tarneaadress

 - Klienditoe üksikasjad

 1. Kasutaja isikuandmete kaitse ja kättesaadavus

Isikuandmeid säilitatakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või  Euroopa Liidu majandustsooniga liitunud riigi territooriumil.

Internetipoe töötajatel on juurdepääs Kasutaja isikuandmetele, et pakkuda klienditoe teenuseid ja lahendada internetipoe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme.

Kasutajal on õigus taotleda internetipoe kaudu isikuandmete täielikku nimekirja, pöördudes e-kirja teel klienditoe poole.

Internetipood rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja IT-alaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, kaotamise ning nendele loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine internetipoe autoriseeritud töötlejatele (näiteks veoteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub internetipoe ja autoriseeritud töötlejatega sõlmitud lepingu alusel. Autoriseeritud töötlejad peavad isikuandmete töötlemiseks tagama vastavad turvameetmed.

 1. Kasutaja isikuandmete säilitamine

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kui internetipoes sooritas ostu registreerimata kasutaja, säilitatakse ta ostuajalugu andmebaasis kolm aastat.

Kasutajakonto sulgemisel eemaldatakse isikuandmed automaatselt sel juhul, kui neid pole vaja säilitada raamatupidamiseks ega tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni vaidluse lahendamiseni või aegumistähtaja lõppemiseni.

 1. Kasutaja isikuandmete edastamine

Kasutaja isikuandmeid edastatakse internetipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning Kasutajal tekkinud probleemide lahendamiseks.

Kasutaja perekonnanimi, nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoni number edastatakse Kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga või  saadetakse postkasti, edastatakse peale kontaktandmete ka Kasutaja nimetatud tarneaadress.

Kasutaja isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamiseks.

FUFU OÜ jätab endale õiguse edastada Kasutaja isikuandmeid IT-teenuse pakkujale, kui on vaja tagada internetipoe toimimine.

 1. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine

Isikuandmete töötlemise aeg on piiramatu. Kasutaja saab igal ajal oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtta, saates e-posti aadressile info@fufu.ee teate märkega „Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine“.

 1. Isikuandmete edastamise päring

E-posti  teel saadetud isikuandmete edastamise päringule vastatakse kuu jooksul. Klienditugi identifitseerib ja teavitab teid edastatavatest isikuandmetest.

 1. Otseturundusteated

Kliendi nõusolekul kasutatakse  otseturundusteadete saatmiseks selliseid isikuandmeid nagu e-posti aadress ja kontakttelefoni number.

Kliendil on õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine).

Kasutaja, kes soovib oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtta, peab sellest teavitama kliendituge e-posti teel (info@fufu.ee).

Kasutajal, kes ei soovi saada otseturundusteateid, on õigus pöörduda klienditoe poole e-posti teel (info@fufu.ee).

 1. Vaidluste lahendamine

 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe (info@fufu.ee) kaudu. Järelevalveorgan on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)