Müügitingimused

  1. Tellimuse vormistamine

Tellimust võivad vormistada ainult täisealised ja teovõimelised kasutajad.

1) Lisage vajalikud kaubad ostukorvi.

2) Et asuda tellimust vormistama, avage ostukorvi ja vajutage nuppu “JÄTKA OSTU VORMISTAMISEGA”

3) Logige sisse või jätkake tellimuse vormistamist külalisena

3) Täitke tellimislehel kohustuslikud andmeväljad: kontaktandmed ja tarneaadress

4) Valige tarneviis

5) Nõustuge meie kasutustingimustega ja vajutage nuppu “MAKSEKOHUSTUSEGA TELLIMUS”

6) Pealegi edukat maksmist meie hakkame täitma teie tellimust ning teile e-maili peale tuleb kiri koos tellimuse kinnitusega ja eduka maksmise kviitungiga.

  1. Hind

Internetipoes fufu.ee  on kõik hinnad märgitud eurodes (€). Kuvatud hind on vahepealne (ilma 20% KM-ta). 

Tootehinnad sisaldavad kohaletoimetamist välisukseni, kui pole märgitud teisiti.

Hinnad kehtivad tellimuse vormistamise hetkest kuni  tellimuse eest tasumise tähtajani (14 päeva pärast tellimuse vormistamist).

Internetipood fufu.ee jätab endale õiguse muuta hinnapakkumist. Need muudatused kuvatakse veebilehel www.fufu.ee

Kui tellimus esitatakse enne kaubahindade või müügitingimuste muutmise hetke, kehtivad tellija ja internetipoe vahelistes õigussuhetes tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimused.

  1. Müügilepingu jõustumine

Internetipood fufu.ee võtab lepingu vastu tellimuse täitmise alghetkel.

Internetipood jätab endale õiguse tellimus vajaduse korral tühistada, teavitades sellest Tellijat.

Ostu-müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist internetipoe pangakontole.

Kauba ostu-müügilepingu järgi kohustub internetipood fufu.ee Ostjale üle andma olemasoleva, toodetud, tellitud või tulevikus soetatud Kauba ja võimaldama omandiõiguse üleandmise Ostjale.

Klient kohustub internetipoele fufu.ee  kauba eest maksma  arvel märgitud summa ja vastu võtma kauba.

Tellimused, mille eest pole 7 päeva jooksul makse laekunud, tühistatakse automaatselt.

  1. Makseviisid

Internetipoes fufu.ee saab maksta pangalingi kaudu.

  1. Müügi kehtivus

Müügitingimused kehtivad kaupade ja teenuste ostu kohta ostja (edaspidi Ostja) ja Future Furniture OÜ (edaspidi Internetipood) vahel fufu.ee internetipoes.

 Internetipoest fufu.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid reguleerivad tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS), võlaõigusseadus (edaspidi VÕS) ja muud Eesti Vabariigis kehtivad seadused

Internetipood fufu.ee jätab endale õiguse müügitingimusi muuta. Need muudatused kuvatakse veebilehel www.fufu.ee.

  1. Tooteinfo

Internetipood jätab endale õiguse kaupu sortimendist eemaldada. Internetipood fufu.ee teeb kõik endast oleneva, et kaupade pildid ja värvitoonid sarnaneksid maksimaalselt tegeliku tootega.

Internetipood ei taga piltide ja värvitoonide 100% sarnasust tegeliku tootega, mistõttu ei vastuta mõistlikes piires olevate värvierinevuste eest.

  1. Pretensioonide esitamise kord

Kui toode ei vasta nõuetele või on defektne, on Kliendil õigus saata pretensioon e-posti aadressile info@fufu.ee.

Pretensiooni esitamisel tuleb märkida tellija nimi, kontakttelefoni number ja täpselt kirjeldada, miks toode ei vasta nõuetele ja millised defektid sel on (soovitatav on kirjale lisada fotod).

Internetipood ei vastuta kauba nende defektide eest, mis on tekkinud toote ebaõige paigalduse/või tehnilise  hoolduse, samuti mittesihipärase kasutuse tõttu.

Internetipood ei  vastuta toote nende puuduste eest, mis on tekkinud kauba tavapärase kulumise tõttu.

Internetipoest fufu.ee ostetud kaupade garantiiaeg on 24 kuud. Internetipood vastutab  kauba nõuetele mittevastavuse ja/või defektide eest, kui kaup ei vastanud nõuetele ja/või  oli defektne ostjale üleandmise ajal. Kui kaubal on mõni defekt, peab Klient viivitamata lõpetama selle kasutamise ja teavitama sellest internetipoodi, saates kaebuse internetipoe e-posti aadressile (info@fufu.ee). 

Nõue toote nõuetele mittevastavuse või defektsuse kohta tuleb esitada võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamise hetkest. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi nii kiiresti kui võimalik. Internetipood fufu.ee võtab kliendiga ühendust viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pretensiooni laekumise hetkest telefoni või e-posti teel.

Kui Abonendil on internetipoe suhtes kaebusi, peab ta saatma e-posti aadressile  info@fufu.ee kirja, milles ta neid kirjeldab, või  selgitama neid telefonil +372 53649541Kui mõlemad pooled  (Abonent ja Internetipood) ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, on Abonendil õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni. Siin saab tutvuda protseduuri tingimustega ja esitada avalduse.

Tarbijavaidluste komisjon on õiguspädev lahendama Abonendi ja Internetipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Piiriüleste kaebuste korral on ühendust võtval organil õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidluste lahendamise platvormi poole. Vaidlusi lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

  1. Tagastusõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus internetipoes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda põhjusi selgitamata, välja arvatud tooted (§ 53 lg 4):

-  mis on valmistatud tellija isiklike vajaduste järgi (kliendi soovil valitud materjal või aksessuaarid)

 - mis on valmistatud tellija tingimuste järgi ( toode on valmistatud eritellimisel tellija määratud mõõtmete järgi).

Kauba tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhud, kui tagastamise põhjus on toote mittevastavus tellitule (näiteks ebaõige või defektne kaup)

Taganemisavalduse kättesaamisel tagastab internetipood fufu.ee Kliendile kõik temalt saadud tasud,  sealhulgas ostja kasutatud kauba kohaletoimetamise kulud, kohe pärast raha tagastamise avalduse saamist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, tingimusel, et tagastatud kaubad  olid internetipoele tagasi saadetud.

Kui Tarbija on valinud ettevõtte pakutud odavaima tarneviisi asemel mõne muu tarneviisi, jätab internetipood endale õiguse mitte tagastada Ostjale kulusid, mis ületavad internetipoe pakutud tarneviisi kulusid.

Tagastatava eseme seisukorra halvenemise korral vastutab Tarbija selle eseme kasutamisest tingitud maksumuse vähenemise eest ainult sel juhul, kui Tarbija on kasutanud eset viisil, mis erineb toimingutest, mille eesmärk on veenduda eseme iseloomus, omadustes ja toimimises. Et veenduda eseme iseloomus, omadustes ja toimimises, peab Tarbija sellega ümber käima ja seda kasutama ainult viisil, nagu seda oleks tavaliselt lubatud teha poes.

Juhtudel, kui

- kauba originaalpakend on kahjustatud või kui kauba kasutamine prooviperioodil ületab kauba kontrollimiseks vajalikku  mõistlikku aega.

-tagastatud kaup ei ole seisundis, mis vastab uutele analoogsetele kaupadele

Internetipoel on õigus ühepoolselt hüvitis maha arvata. Hüvitise suurus määratakse kindlaks tagastatud kauba maksumuse võimaliku vähenemise järgi ning hüvitise summa tuleb teatada Tellijale võimalikult kiiresti pärast hüvitise summa kindlaks määramist.

Kauba tagastamiseks tuleb vastav avaldus esitada internetipoe fufu.ee klienditoele e-posti aadressil info@fufu.ee.  Lisa näidise saab alla laadida siit.

Internetipood ja Klient kooskõlastavad tagastatava kauba transportimise võimalused.

Tarbijakaitseseadus eeldab, et tarbija on eraisik, mistõttu ei kehti tagastamisõigus juriidiliste isikute kohta.  1. Vääramatu jõud

Internetipood fufu.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest sel juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida internetipood ei saa mõjutada ega ette näha.

Internetipood fufu.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahju eest, kui kahju on tingitud asjaoludest, mida internetipood ei saa mõjutada või ette näha.